Informační oznámení

1. Informace o provozovateli
B&F gastro service, s.r.o.
IČO: 01422863
DIČ: CZ01422863
Mostecká 58/2, Praha 1 – Malá Strana, 118 00
Spisová značka C206498 vedená u Městského soudu v Praze

2. Elektronická evidence tržeb (EET)
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku
pak nejpozději do 48 hodin.

3. Mimosoudní řešení sporů
Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední
inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2, Email: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele,
postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a
dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz/en.

4. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.
Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby s námi spolupracující. Jedná se zejména o nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25. 05. 2018 (dále jen „Nařízení“), a dále zákon č.
101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

4.1. Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je B&F gastro service, s.r.o. Právnická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce
C206498.

4.2. Kontaktní údaje správce:
– adresa pro doručování: B&F gastro service, s.r.o., Mostecká 58/2, 118 00 Praha 1
– adresa elektronické pošty: restaurace@vzahrade.com

4.3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce informuje, že nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl.
nařízení.

4.4. Rozsah shromažďovaných osobních údajů

Pokud se nás rozhodnete kontaktovat, budeme o vás zpracovávat primárně váš e-mail nebo telefon.
Dále pak budeme zpracovávat veškeré údaje, které budou obsaženy v textu vaší zprávy. Poskytnutí
vašich osobních údajů je ve všech případech zcela a vždy dobrovolné.
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

4.5. Účel, právní základ a doba zpracování
Všechny osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší zprávy a přípravy odpovědi na
ní, případně proto, abychom vás mohli přímo kontaktovat. Právním základem tohoto zpracování je
náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. g) GDPR, tedy zájem s vámi komunikovat ohledně
záležitosti, ve které jste se na nás obrátili. K tomuto účelu budeme osobní údaje zpracovávat po celou
dobu, po kterou spolu budeme komunikovat, maximálně však po dobu 24 měsíců od poslední naší
společné komunikace. Pokud nám rovněž udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme
vaše kontaktní údaje zpracovávat též za účelem předložení nabídky, smluvení schůzky příp. pro další
běžné obchodní činnosti. Právním základem takového zpracování bude váš souhlas ve smyslu čl. 6
odst. 1 písm. a) GDPR, jehož udělení je dobrovolné. Souhlas samozřejmě můžete kdykoli odvolat.
Pokud souhlas odvoláte, nebude tím dotčeno zpracování vašich osobních údajů postavené na
takovém souhlasu před jeho odvoláním. Rovněž i váš souhlas bude časově omezený, a to na dobu 2
let od okamžiku jeho udělení.

4.6. Kategorie příjemců osobních údajů
Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli zpracovatelskou
smlouvu, a kteří zajišťuji řádné zabezpečení osobních údajů. Jsou jimi zejména poskytovatelé
webového rozhraní, informačního systému, marketingového softwaru, aplikací či služeb.

4.7. Práva
Dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo
– právo žádat o přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR);
– právo na výmaz nebo opravu osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR);
– právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR);
– právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování
osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu;
– právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR);
– právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat;
– právo podat stížnost.

Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno
Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na
ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz
Za účelem uplatnění svých práv či v případě jakýchkoli otázek nebo stížností kontaktujte správce.

KONTAKT

V Zahradě

Schwaigerova 59/3

Praha 6 – Bubeneč, 160 00

tel.: +420 723 698 288

e-mail: restaurace@vzahrade.com

Otevírací doba:

(po – pá) 11:30 – 23:00

(so) 12:00 – 23:00

(ne) 12:00 – 22:00

Všeobecné obchodní podmínky
Copyright © 2021 – V Zahradě

Od 13.02.2021 je restaurace V Zahradě včetně rozvozu a výdejového okénka dočasně uzavřena.
Budeme se na Vás znovu těšit jakmile nám to situace dovolí.
Vaše Zahrada